O Firme / Historie

Historia Vilmorin

 1Historie značky Vilmorin je mimořádně bohatá a zajímavá. Nesmazatelný vliv, jaký na ni po dvě století měly vynikající osobnosti z oboru zemědělství a zahradnictví,
z ní učinil nejznámější značku ve Francii.

Začátky legendy Vilmorinu sahají do roku 1743, kdy Claude Geoffroy (Mistryně obchodu se semeny) a Pierre d’Andrieux
(dvorní botanik krále Ludvíka XIV.) otevřeli na nábřeží Quai de la Mégisserie v Paříží obchod se semeny a rostlinami pod názvem Coq de la Bonne Foy.

 Jejich dcera, Adéla se v roce 1774 provdala za Philippa-Victoire de Vilmorin. Po převzetí obchodu manželé založili firmu "Andrieux - Vilmorin", která se zabývala prodejem všech druhů semen zeleniny, celoročních květin a rostlin pro lékařství a farmacii.

Philippe-Victoire de Vilmorin

V roce 1776 se Philippe-Victoire de Vilmorin rozhodl, že musí svým výrobkům udělat větší reklamu, a proto zhotovil seznam všech produktů, které byly dostupné v jeho obchodě. Seznam předal svým zákazníkům a vydal tak průkopnický katalog semen zeleniny a květin.
 
V rodinném muzeu v La Menitré si můžeme prohlédnout jiné cenné příklady průkopnické činnosti týkající se popularizace nabídky: unikátní sbírku sádrových odlitků zeleniny a ovoce, které představují přesné kopie originálů, a sbírku akvarelů znázorňujících všechny květiny.

Podnikatel se také snažil propagovat nové druhy rostlin. Díky podpoře tehdejších vědců, jako byli Malesherbes a Andre Michaux, se mu podařilo zavést do prodeje mnoho druhů stromů a exotických rostlin. Jeho osobě vděčíme za rozšíření pěstování řepy a brukve.

Andre Thouin, profesor zodpovědný za pěstírny v Královské zahradě v Paříži, dal jedné ze svých zahradních odrůd jméno Vilmorin "na počest rodiny, která se velmi zasloužila o zemědělství, když rozšiřovala mnoho užitečných rostlin a učila lidi jejich pěstování”.

Za zásluhy a vklad do rozvoje zemědělství a zahradnictví se Philippe stal členem Akademie věd a Francouzské zemědělské společnosti.
Vydal také mnoho vědeckých prací. Byl mj. spolutvůrcem "Almanachu dobrého zahradníka”.

V roce 1986 se firma transformovala v "Vilmorin-Andrieux et Cie". Nyní, o 260 let později, se obchod Vilmorinu nachází stále na stejném místě a jeho přáním je udržet v srdci Paříže duch služby a zahradnickou vášeň.

Poté, co byla firma přejata skupinou Limagrainfirm Clause Semences a Clause Jardin,
se v roce 1996 název firmy změnil na Vilmorin Clause & Cie..

 

Zpět