O spoločnosti / ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Firma Vilmorin Garden bola založená v roku 1999 ako Cnos-Vilmorin spoločnosť joint-venture. Väčšinovým podielnikom (51 %) sa stala skupina Vilmorin & Cie – popredný šľachtiteľ vo svete semien zeleniny kvetov a bylín, a ďalšie podiely prevzala cenená poznanská firma CNOS PNO Sp. z o.o. Dnes je jediným vlastníkom Vilmorin Garden francúzska spoločnosť Oxadis.

kwiat Príslušnosť spoločnosti Oxadis skupine VILMORIN  & Cie – popredného zástupcu svetového semenárstva vniesla do spoločnosti Vilmorin Garden nielen 260 ročnú záhradkársku tradíciu, ale predovšetkým možnosť využívania bohatých skúseností a najmodernejších technológií v oblasti prieskumu, výroby, marketingu a merchandisingu.

70 % spoločnosti Vilmorin & Cie patrí do skupiny Limagrain a zvyšných 30 % akcií je kótovaných na parížskej burze. Spoločnosť svoju činnosť rozvíja vo dvoch oblastiach:

  • profesionálny sektor, v ktorom je čo sa veľkosti týka druhou najväčšou firmou na svetene
  • profesionálny sektor, v ktorom je vedúcim zástupcom vlastniacim spoločnosti na celej zemeguli


 Vilmorin Garden je časť neprofesionálneho sektora zameraná na predaj semien, cibuliek, tráv a iných výrobkov určených pre záhradkárov.

Základnou činnosťou Vilmorin Garden je výroba, triedenie a distribúcia kvetov, zeleniny a bylín. Spoločnosť sa navyše venuje distribúcii cibuliek kvetov a najkvalitnejších trávnych zmesí, dodávaných najväčším výrobcom na svete, dánskou spoločnosťou DLF. Od roku 2008 v ponuke nechýbajú ani prírodné hnojivá guano.

Vilmorin Clause & Cie - www.vilmorinclause.com   

Vilmorin Jardin - www.vilmorinjardin.com

DLF FRANCE S.A.S - www.topgreen.com
Van den Berg - www.flower-bulbs.nl

Podielnici: Oxadis so sídlom vo francúzskom St Quentin Fallavier
Kmeňový kapitál: 6.500.000 PLN
Predstavenstvo: Władysław Peter - Predseda Predstavenstva
Číslo registračného dokumentu: KRS 0000114464